IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA PO 4 - JEDRO PODLEHNIKA

9. 11. 2021 Nina L. (Uprava)