Domov Obrazci in prijave obrazci, vloge

PONUDBA ZA PRODAJO NEPREMIČNINE OBČINI KOT NOSILCU PREDKUPNE PRAVICE

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE