Domov Obrazci in prijave obrazci, vloge

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE