Domov Obrazci in prijave obrazci, vloge

Vloga za pridobitev informacije javnega značaja

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE