Domov Obrazci in prijave obrazci, vloge

Vloga za izdajo potrdila o pogojih za parcelacijo

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE