Mnenje pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva in pooblaščenega arhitekta pri manjši rekonstrukciji (Priloga 20B)

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila