Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte (Priloga 6)

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov