Dostopnost za vse

55.682,54 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
38.795,22 €
V teku

Podatki o financiranju