Vloga za priznanje začasne 5-letne oprostitve nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča