PONUDBA ZA PRODAJO NEPREMIČNINE OBČINI KOT NOSILCU PREDKUPNE PRAVICE

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku