Vloga za postavitev oglasne table ob cesti - izven območja naselja

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov