Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemjlišča

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku