Namera o prodaji stavbnega zemljišča s parc. št. 133/6 k.o. Podlehnik

10.11.2020 Nina L.
10.11.2020
Namere in odločbe
09.12.2020 do 00:00
478-8/2020
10.11.2020
Nina Lozinšek
nina.lozinsek@podlehnik.si
027884066