Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik Gorazd Šeruga
  • članica Mateja Sakelšek
  • član Damjan Bračič

Mandatno obdobje 2018 do 2022

17.01.2019 ob 08.00
17.01.2019 ob 08.00