Obvestilo o poslovanju občine in kontakt za pomoč ranljivejšim skupinam