Uradna spletna stran Občine Podlehnik
 • Naslovna fotografija
 • Naslovna fotografija
 • Naslovna fotografija
 • Naslovna fotografija
 • Naslovna fotografija
 • Naslovna fotografija
 • Naslovna fotografija
 • Naslovna fotografija
 • Naslovna fotografija
 • Naslovna fotografija
 • Naslovna fotografija
 • Naslovna fotografija
 • Naslovna fotografija
 • Naslovna fotografija

Večnamenski kulturno -turistični centre Podlehnik

VKTC delno financira Evropska unija

Domov Obrazci in prijave obrazci, vloge

e-Vloge

Načini plačila ob oddaji vloge preko spleta:
UPN Mastercard Visa Maestro Activa American Express Diners club NLB Klik Hal mBills
Okolje in prostor
PRITOŽBA NUSZ
Taksa: Brezplačno
Poziv za napoved fizičnih oseb_ NUSZ
Taksa: Brezplačno
VLOGA ZA ODKUP OZ. PRODAJO NEPREMIČNINE
Taksa: Brezplačno
Prijava za napoved pravnih oseb _ NUSZ
Taksa: Brezplačno
SPREMEMBA LASTNIŠTVA ali UPORABNIKA NEPREMIČNINE ZA NAPOVED ODMERE NUSZ
Taksa: Brezplačno
Vloga za začasne oprostitve plačila NUSZ _ 5-letna oprostitev
Taksa: 22,60 EUR
VLOGA ZA IZDAJO POTRDILA O PREDKUPNI PRAVICI
Taksa: 3,00 EUR
Komunalna dejavnost
Vloga za odmero komunalnega prispevka
Taksa: 22,60 EUR
Soglasja in dovoljenja po odloku o občinskih cestah
Vloga za napeljevanje komunalnih vodov, prekopi in podvrtanja cest
Taksa: 40,70 EUR
Vloga za dela ob občinski cesti
Taksa: 40,70 EUR
Vloga za priključek na kategorizirano občinsko cesto
Taksa: 29,50 EUR
Vloga za zaporo ceste zaradi izvedbe del
Taksa: 29,50 EUR
Vloga za zaporo ceste zaradi prireditve
Taksa: 44,50 EUR
Vloga za postavitev oglasne table ob občinski cesti-v območju naselja
Taksa: 40,70 EUR
Vloga za postavitev oglasne table ob cesti - izven območja naselja
Taksa: 40,70 EUR
Vloga za postavitev turistične signalizacije - ob občinski cesti
Taksa: 40,70 EUR
Soglasja k pridobitvi gradbenega dovoljenja
Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev
Taksa: Brezplačno
Zahteva za izdajo mnenja
Taksa: Brezplačno
Razno
Prošnja za pogovor z županom
Taksa: Brezplačno
Splošna vloga
Taksa: Brezplačno
Mesečno poročilo o prenočitvah in plačni turistični taksi
Taksa: Brezplačno
Prijava prireditve
Taksa: Brezplačno
VLOGA ZA PRIJAVO OBRATOVALNEGA ČASA gostinskega lokala ali kmetije
Taksa: 22,60 EUR
Vloga za izdajo potrdila o oddaljenosti prebivališča
Taksa: Brezplačno
Vloga za pridobitev informacije javnega značaja
Taksa: Brezplačno
Uporaba imena občine_podjetja
Taksa: Brezplačno
Uporaba imena občina_ društva
Taksa: Brezplačno
Uporaba imena občina_ustanove
Taksa: Brezplačno
Socialna oskrba
Vloga za določitev vrste ter števila oddelkov ter števila otrok v posameznem oddelku enote vrtca pri OŠ Podlehnik
Taksa: Brezplačno
Vloga za uveljavitev pravice do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka
Taksa: Brezplačno
Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Taksa: Brezplačno
Pokopališka dejavnost
Vloga za izdajo soglasja k postavitvi oz. obnovi nagrobnega spomenika
Taksa: 22,60 EUR
Skupna občinska uprava
Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemjlišča
Taksa: 22,70 EUR
Vloga za izdajo lokacijske informacije
Taksa: 22,70 EUR
Vloga za izdajo potrdila o pogojih za parcelacijo
Taksa: Brezplačno
Prijava kršitve
Taksa: Brezplačno
Pobuda za pripravo OPN (občinskega prostorskega načrta)
Taksa: Brezplačno
Varstvo osebnih podatkov
Zahteva za seznanitev z osebnimi podatki
Taksa: Brezplačno
Zahtevek za popravek, izbris, prenos ali omejitev obdelovanja osebnih podatkov
Taksa: Brezplačno