Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za južni del območja P21-S1/1 v naselju Podlehnik

11.11.2019 Miran K. (Uprava)