Uradna spletna stran Občine Podlehnik

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA ZA JUŽNI DEL OBMOČJA P21-S1/1 V NASELJU PODLEHNIK

08.07.2019 Miran K. (Uprava)