Uradna spletna stran Občine Podlehnik

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA PO5 V OBČINI PODLEHNIK

08.07.2019 Miran K. (Uprava)